Opolska Akademia Kompetencji - Autoryzowany O?rodek Szkoleniowy Microsoft
Nazwa Szkolenia
Autoryzowane Szkolenia Microsoft SQL Server 2008 R2 - Opolska Akademia Kompetencji - Szkolenia Microsoft w Opolu

MS-2778 - Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL

Polska nazwa szkolenia: Pisanie zapytań przy użyciuTSQL w Microsoft SQL Server 2008
Cel szkolenia
Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z pisaniem zapytań w języku Transact-SQL.
Zapoznanie z technikami normalizacji, filtrowania danych, stosowanie zmiennych.
Przedstawienie sposobów łączenia wielu tabel.
Zapoznanie z możliwością pisania pod zapytań, oraz korzystania z odpowiednich typów danych.
Czas trwania
3 dni ( 24godzin)
Program Szkolenia

Poznanie baz danych oraz T-SQL w Microsoft SQL Server 2008

omówienie Microsoft SQL Server 2008
omówienie baz danych SQL Server
omówienie elementów składni T-SQL
praca ze skryptami T-SQL
stosowanie narzędzi do zapytań w T-SQL

Pisanie zapytań i ich filtrowanie

stosowanie składni SELECT
filtrowanie danych praca z wartościami NULL
formatowanie wyników zapytania
uwarunkowania wydajności podczas pisania zapytań

Grupowanie i podsumowywanie danych

podsumowywanie danych za pomocą funkcji agregujących
podsumowywanie pogrupowanych danych
szeregowanie pogrupowanych danych
tworzenie zapytań łączonych
łączenie danych z wielu tabel
pisanie zapytań do wielu tabel stosując składnię JOIN
stosowanie łączeń do typowych raportów
łączenie i ograniczanie wyników zapytań

Praca z podzapytaniami

pisanie prostych podzapytań
pisanie podzapytań skorelowanych
porównywanie podzapytań z połączonymi tabelami tymczasowymi
stosowanie prostych wyrażeń tabelarycznych

Modyfikowanie danych w tabelach

wprowadzanie danych do tabel
usuwanie danych z tabeli
aktualizacja danych w tabelach
omówienie transakcji

Pisanie zapytań do metadanych, XML, indeksy pełno tekstowe

pisanie zapytań do metadanych
omówienie XML
zapytania w danych XML
omówienie indeksów pełno tekstowych
zapytania z wykorzystaniem indeksów pełno tekstowych

Stosowanie obiektów programistycznych do uzyskania wyniku hermetyzacja zapytań z zastosowaniem widoków hermetyzacja

wyrażeń z zastosowaniem funkcji użytkownika
omówienie procedur składowanych i wyzwalaczy
pisanie zapytań rozproszonych

Stosowanie technik zaawansowanych analizowanie danych z zapytań
praca z typami danych
kursory dynamiczne SQL
zarządzanie plikami z zapytaniami

Wymagania
Logiczna struktura bazy danych.
Fizyczna struktura bazy danych.
Znajomość mechanizmów składowania danych.
Koncepcje zachowania integralności danych.
Znajomość relacyjnych referencji.
Znajomość systemu Windows.
Dodatkowe Informacje
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, materiały oraz oprogramowanie są w języku angielskim.
Inne informacje o szkoleniu
Autoryzowane Szkolenia Microsoft Windows 2008, SQL Server 2008, SQL Server 2005, Office 2010 - Logo Microsoft
Kategoria szkolenia
Microsoft SQL Server 2008

Rodzaj szkolenia
Szkolenie Autoryzowane

Cena szkolenia
2,700 PLN + VAT (23%)
Najbliższe szkolenia
    rezerwacja online
Zapytaj o szczegóły:
Opiekun szkolenia:
 
tel. (077) 544 97 87
email. szkolenia@airlan.com.pl
Najbliższe szkolenia
xxxxxxxxxxxxxx

Tags

Szkolenie Autoryzowane: Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL

MS-2778

Microsoft SQL Server 2008
Szkolenie Autoryzowane Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL

Poznanie baz danych oraz T-SQL w Microsoft SQL Server 2008

omówienie Microsoft SQL Server 2008
omówienie baz danych SQL Server
omówienie elementów składni T-SQL
praca ze skryptami T-SQL
stosowanie narzędzi do zapytań w T-SQL

Pisanie zapytaAirlan T.S. Copyright (c) 2010 - Akademia Kompetencji w Opolu - Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Microsoft